Jaarverslag nr. 9 over 2015

In dit voortgangsverslag vindt u, onder andere, de stand van zaken van het kippenproject.
En: we denken aan een nieuw project en daar ook crowdfunding in willen gaan toepassen.
Het gaat ook over fietsen voor meisjes, zodat ze veilig naar school kunnen.
En over een studiefonds zodat een andere groep meisjes een vervolgstudie kan gaan volgen.
Het gaat in feite over die eeuwige kloof tussen arm en rijk.
Het gaat langzaam, maar het gaat wel de goede kant op.

Bijlage: