Vormen van doneren

Elke donatie groot of klein is zeer welkom, samen vormen zij de bouwstenen voor een nieuwe toekomst voor kansarme vrouwen in Jalihal.

Stort uw bijdrage op: NL25TRIO0320199207 t.n.v. Stichting Jalihal.

Eerder hadden wij de mogelijkheid online te doneren via iDEAL. Dat is helaas niet meer mogelijk. Natuurlijk kunt u gebruik maken van de online betaalmogelijkheden van uw bank. Dat is veilig en goedkoop.

Wij zijn erkend door de belasting als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat donateurs hun giften van de belasting geheel of gedeeltelijk kunnen aftrekken.

  1. Eenmalige gift
    Wilt u fiscaal gunstig schenken? De drempel voor eenmalige gift is 1% van uw drempelinkomen, maar de schenking moet minimaal €60,- bedragen. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner hebt, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen. Voor meer informatie zie belastingdienst.nl
  2. Periodieke giften
    Wilt u fiscaal nog gunstiger schenken? De periodieke schenking (maandelijks of jaarlijks vaste bedragen) dient te gebeuren in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Ook dient u de schenking minimaal 5 jaar achter elkaar te doen en mag er geen tegenprestatie tegenover staan. Bij uw belastingaangifte geeft u het op als persoonsgebonden aftrekpost. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 16% tot 52% van uw jaarlijkse gift terug. Deze schenkingen zijn geheel aftrekbaar voor de inkomensbelasting indien daarvoor een akte is opgemaakt. Sinds 2014 volstaat een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting Jalihal, een notariële akte is niet meer nodig. Hiervoor vult u een speciaal formulier in. Neem hiervoor contact met ons op. Klik hier om ons nu meteen een mail te sturen.
  3. Meehelpen
    Doneer een deel van uw tijd en help ons om de projecten in Jalihal mogelijk te maken. Bestuursleden of deskundigheid zijn altijd zeer welkom. Neem hiervoor contact met ons op. Klik hier om ons nu meteen een mail te sturen.