Contactgegevens Stichting Jalihal

Contact
Wij vragen u natuurlijk om mee te doen. Donaties zijn onmisbaar om dit soort doelen te bereiken. Armoede kan wel degelijk met succes worden bestreden. We zullen alle donateurs op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het spreekt vanzelf dat we ook graag inhoudelijke bijdragen van u tegemoet zien. De kans is groot dat u heel werkbare ideeën heeft die bij ons nog niet zijn opgekomen.

Er is binnen de stichting veel ervaring opgebouwd in werken met mensen in het Zuiden. We delen die ervaringen graag met verenigingen en organisaties. U kunt dus een presentatie aanvragen. Wij kunnen u vooraf informeren over de inhoud van de avond.

Omdat duurzaamheid een belangrijke inspiratiebron is voor de stichting is het mogelijk een presentatie zó in te richten dat juist de duurzaamheidaspecten van ons werk aan bod komen. Vanuit de samenhang van de drie dimensies ( people, planet en profit ) worden dan de sociale en de mondiale aspecten extra belicht.

Stichting Jalihal is een kleine stichting. Stuurt u ons een e-mail om contact op te nemen. Wij reageren per omgaande.
U kunt ons ook bellen: 06 3350 1238 (Kees).
Stichting Jalihal - Dorpsstraat 5, 9526 TC Bronnegerveen
Bankrekening NL25 TRIO 0320 1992 07 t.n.v. de stichting