Visie

Wat zijn de kansen voor Jalihal en de omliggende dorpen in de komende turbulente jaren? Is er straks nog bestaansmogelijkheid op het platteland? En welke mogelijkheden moet dat platteland dan kunnen bieden? Met de bestaande projecten wordt de armoede van onder af bestreden. Dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de samenleving in de dorpen. Voorlopig blijft de aandacht voornamelijk gericht op de agrarische sectoren. Daarin zijn de mensen thuis. Er zal gezocht worden naar verbetering van bestaande landbouwpraktijken. Water is een grote zorg voor de gehele regio. Hoe mensen in de dorpen minder regen-afhankelijk kunnen worden is onderwerp van studie voor de komende tijd. Als u, als bezoeker van de site, expertise heeft op dit terrein dan willen wij u vragen om te reageren.