Even voorstellen: het Jalihal team

Huub Bosse

Samen met mijn vrouw Dora sta ik aan de oorsprong van Stichting Jalihal. Vanaf  2004 is alle actie gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden in het dorp Jalihal en omstreken in India.

Eerder was er al ervaring, opgedaan door producten te importeren uit o.a. India voor wereldwinkels in Nederland. Wij hebben met veel Indiase mensen samengewerkt.

Het bestrijden van de kloof tussen arm en rijk staat centraal in de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt.

Dora Bosse-Nelissen

Mijn werkzame leven is goeddeels ingevuld door opeenvolgend boekhandelaar, yogadocent en importeur voor ontwikkelingsprojecten te zijn.

Doordat Huub en ik in ons leven veel samen hebben gewerkt kon ieder zijn of haar kwaliteiten ontwikkelen. Stichting Jalihal was als de organische voortzetting van onze gezamenlijke energie.

De opgebouwde ervaringen en de Indiase culturen zijn voor mij belangrijke motivaties me in te blijven zetten voor Stichting Jalihal.

Tom van Lamoen (voorzitter)

In mijn werk als IT project manager werk ik ook met teams in India. Het is dan al goed om te zien dat teamleden een positieve impact hebben op hun omgeving, omdat ze een baan hebben met een fatsoenlijk loon. Door mijn betrokkenheid bij de stichting Jalihal hoop ik op een andere manier bij te dragen aan het verbeteren van de omstandigheden van mensen die dat hard nodig hebben.

Kees Traas (secretaris/penningmeester)

In mijn werkzame leven was ik controller/hoofd financiën bij vooral non-profitorganisaties. Ik heb ook rechten gestudeerd, en dat is al vaak van pas gekomen om allerlei formele zaken en 'bureaucratie' beter te begrijpen. In het bestuur vervul ik zodoende de functies van secretaris en penningmeester. 
Bijdragen aan het 'goede doel' dat Stichting Jalihal nastreeft is een geweldige uitdaging én geeft veel voldoening. Eerst samen met het bestuur, en met alle andere 'stakeholders', bedenken hoe we in Jalihal kunnen helpen. En dan zorgen dat onze partner YPS er mee aan de slag gaat en de projecten tot een goed einde brengt. Zodat je ervaart dat de wereld weer een beetje beter wordt!

Wauda Maas

Na een fanatieke start op jonge leeftijd met het verzamelen van zilverpapier voor arme kindjes in Afrika, heb ik me in de loop der jaren meer en meer verdiept in de verschillen tussen rijk en arm. Waar komt het verschil door, wat kunnen we doen en vooral: hoe kan ik hier persoonlijk wat aan doen. Door een druppel bij te dragen als bestuurslid van de Stichting Jalihal en het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in het algemeen te vergroten hoop ik samen met vele anderen de emmer op den duur vol te krijgen.

Frans Maas (webmaster)

Ik ben de webmaster van deze site. Ik zorg er voor dat de site steeds goed en veilig beschikbaar is. En ik help de andere teamleden met het op de gewenste manier presenteren van informatie.