Jaarverslagen

Jaarverslag nr. 12 over 2018

Bijgaand treft u aan het jaarverslag over 2018.

Jaarverslag nr. 11 over 2017

Bijgaand treft u aan het jaarverslag over 2017.

Jaarverslag nr. 10 over 2016

Bijgaand treft u aan het jaarverslag over 2016. Uit onderzoek blijkt dat informatie zo bondig mogelijk dient te zijn. Daarom is dit verslag beknopter dan u van ons gewend bent. Wij vragen u zowel positieve als negatieve reacties aan ons te melden.

Financieel verslag 2016

Toelichting Jaarstukken 2016

 

 

Algemeen

 

In de toelichting op de jaarstukken van 2015, die u op onze website kunt vinden, hebben wij gemeld dat we steeds pas aan een nieuw project beginnen als het eerdere project financieel is veilig gesteld. We gaan dat veranderen. Als een project uitloopt door omstandigheden komt er vertraging in andere ontwikkelingen en dat kost inhoudelijk kwaliteit.

Jaarverslag nr. 9 over 2015

In dit voortgangsverslag vindt u, onder andere, de stand van zaken van het kippenproject.
En: we denken aan een nieuw project en daar ook crowdfunding in willen gaan toepassen.
Het gaat ook over fietsen voor meisjes, zodat ze veilig naar school kunnen.
En over een studiefonds zodat een andere groep meisjes een vervolgstudie kan gaan volgen.
Het gaat in feite over die eeuwige kloof tussen arm en rijk.
Het gaat langzaam, maar het gaat wel de goede kant op.

Bijlage: 

Pagina's