Nieuwsbrief 7

Met oud en nieuw in zicht eindigt ook 2021 weer als corona jaar. Toch hebben we ook veel positiefs om op terug te blikken. We hebben weer heel veel bomen mogen planten en huizen mogen bouwen. Tevens hebben we een mooi project met elektrische scooters mogen uitvoeren. Iets om trots op te zijn.

We kijken vooral ook positief naar de toekomst, met ook komend jaar veel nieuwe bomen en huizen. In deze nieuwsbrief lees je hoeveel impact de projecten daadwerkelijk hebben gehad op de mensen in Jalihal en de omliggende dorpen en waar wij dus komend jaar weer onze aandacht op vestigen.

Maar eerst voor iedereen prettige laatste dagen van het jaar en een goed 2022 gewenst.

Inhoud

Vrouwen helpen vrouwen
Persoonlijke impact Huizenproject
Persoonlijke impact Een Miljoen Bomen
Wilde Ganzen
Een Miljoen Bomen inspireert
Het weer in Jalihal

Vrouwen helpen vrouwen

Afgelopen november is het Sakhi project feestelijk gestart in Jalihal. Sakhi betekent in Marathi: Vrouwen helpen vrouwen.

Vijf ondernemende vrouwen uit vijf verschillende dorpen zijn gestart met een taxiservice met elektrische scooters (E-bikes), exclusief voor vrouwen.

Het is allemaal begonnen met een wedstrijd die is uitgeschreven door Haella (https://haella.nl/stichting/): Dien een project in waarin vrouwenrechten en gendergelijkheid voorop staan. Van YPS kwam, na overleg met de vertegenwoordigsters van de 22 dorpen, het volgende idee: Koop een aantal E-bikes om vrouwen in de gelegenheid te stellen vervoer te regelen zonder dat man – oom – vader -zoon of broer zo vriendelijk hoeft te zijn haar naar de markt, dokter of dorpsbijeenkomst te brengen. Of, kilometers, in hitte op stoffige wegen te voet onderweg te zijn (heen en terug). Wij vielen in de prijzen en met aanvullende bijdragen van YPS en Stichting Jalihal konden er vijf scooters worden gekocht. De kilometervergoeding wordt vanuit opgedane ervaring vastgesteld. Daarmee worden de energiekosten betaald, het onderhoud en een klein bedrag op een spaarrekening gezet voor vervanging en onderhoud van batterijen en scooters. De vrouwen die de taxi’s rijden en onderhouden hebben er, als zelfstandig onderneemster, een inkomen uit. Klanten kunnen de scooters telefonisch bestellen en er staat een bordje bij elke stopplaats.

De vrouwen in de vijf dorpen wordt hiermee een (unieke) kans geboden om zich vrij en onafhankelijk te bewegen.

Persoonlijke impact Huizenproject

Sangita is 31 jaar oud en haar situatie is bijzonder, zeker voor Nederlandse begrippen. Haar man is getrouwd met twee vrouwen, zij is de tweede vrouw. Formeel is dit niet legaal, maar het wordt wel sociaal geaccepteerd. Omdat haar man gehandicapt is zorgt hij niet voor haar en leeft Sangita met haar twee kinderen, van 15 en 14 jaar oud, in een hut. Dit is onveilig en haar kinderen kunnen ’s avonds geen huiswerk maken omdat er geen elektriciteit is. De leefomstandigheden zijn erg slecht.

Dankzij YPS kan Sangita meedoen met het huizenproject. Ze heeft wat land gekregen van haar familie en haar broer heeft meegeholpen met de bouw van het huis.

Eind dit jaar ronden we het Huizenproject 2020-2021 af. Eén huis is nog in aanbouw, de andere huizen zijn allemaal af. Volgend jaar hopen we het derde Huizenproject te starten voor nog eens twintig huizen.

Persoonlijke impact Een Miljoen Bomen

Malkari is arme boer die in 2019 is gaan meedoen aan het project Een miljoen bomen. Hij woont samen met zijn vrouw, 2 zonen en 2 dochters op ruim één hectare land waar zij de kost op moeten zien te verdienen. Zij hebben zes geiten.

Zij wonen in een hut waar omheen de 200 bomen en struiken zijn aangeplant. Malkari vertelt dat zij blij zijn met de mooie aanplant rond het huis. Mensen die langs komen houden de pas in om ernaar kijken. De aanplant helpt hen om vrienden te maken. De dochters zijn blij met alle bloemen en zij delen die met hun vriendinnen. De geiten zijn gezonder geworden door de koelte onder de gewassen en door het voer dat daarvan wordt geoogst. Het fruit en de kruiden maken de maaltijden van het gezin voedzamer.

De familie vertelt dat de aanplant waardevol is. Er hoeft geen veevoer voor de geiten meer te worden gekocht. Ze kunnen aan anderen fruit geven, soms zelfs van soorten die niet op de markt te koop zijn. Zij voelen zich nu gewaardeerd in hun dorp. Mensen komen informatie vragen over het project en zij adviseren hen om er ook aan mee te gaan doen.

Voor € 236 kan een ander boerengezin, net als Malkaro, deze droom waarmaken: https://www.jalihal.nl/doneren

Wenst u eerst meer informatie te ontvangen of wilt u overleg over een bijdrage? Neem dan contact op via info@jalihal.nlh

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen verhoogt alle donaties voor onze projecten met 50%. Daar zijn we heel blij mee! Uiteraard gebruikt Wilde Ganzen de informatie over onze projecten ook om hun doelgroep te bereiken. De afgelopen periode heeft ons Een Miljoen Bomen project prominent in het magazine gestaan, is op de landelijke tv geweest en heeft een mooie plek op de website van Wilde Ganzen gekregen: https://www.wildeganzen.nl/help-mee/bomen-india

Een Miljoen Bomen inspireert

Bij de start van een project gaat er veel energie in het goed uitdenken van het project, de juiste mensen bereiken, de juiste doelen stellen, etc. Het project is als een trein die op gang moet komen. Nu ons Een Miljoen Bomen project echter een paar jaar loopt, gaat het zo goed dat het project een niet te stoppen trein is. Het project krijgt hierdoor allerlei positieve extra effecten.

Veel gezinnen zijn voor het inkomen afhankelijk van het oogsten van suikerriet. Dit is fysiek zwaar werk. Gezinnen reizen van hot naar her om even te kunnen werken. Al die tijd wonen ze in hutten, kunnen kinderen niet naar school en bevinden ze zich in onveilige gebieden. Met de komst van het Een Miljoen Bomen project komt hier verandering in. Uit evaluaties blijkt dat ongeveer 15% van de deelnemers aan het project de inkomsten uit de suikerrietarbeid niet meer nodig heeft, omdat de eigen bomen en planten voldoende alternatief bieden. 

Nu de deelnemers steeds meer fruit kunnen oogsten uit eigen kweek komt er ook behoefte aan het beter en langer bewaren van het gekweekte voedsel. Daarom is er een food processing pilot gestart met 25 vrouwen, waardoor het voedsel gedurende het hele jaar gegeten kan worden. Als de pilot succesvol verloopt zal dit als vast onderdeel worden toegevoegd aan het project.

Het weer in Jalihal

Het is altijd interessant om te weten wat het weer in Jalihal is en hoe daar naar wordt gekeken. Niet alleen omdat het weer grote impact heeft op projecten, maar ook om de culturele verschillen.

Op dit moment is het koud in Jalihal, het is namelijk onder de 30 graden en ’s nachts zelf maar 18 graden. Gelukkig is er voor de komende dagen wel wat regen voorspeld. Beide waarnemingen zouden in Nederland precies omgekeerd ervaren worden.