Even voorstellen: het Jalihal team

afbeelding van info@jalihal.nl
Huub en Dora Bosse ( info@jalihal.nl )

Dora en Huub Bosse hebben in 1986 samen De Evenaar opgericht, een fair trade bedrijf dat kunstnijverheidsproducten importeert van projecten in de derde wereld. De Evenaar is leverancier van de wereldwinkels in Nederland.
Na hun pensionering (1-1-2003) zijn ze actief gebleven in derde wereld werk middels Stichting Jalihal. Zij hebben beiden ervaring met werken met mensen in India en ook de Indiase cultuur is niet onbekend.
Voor Huub, voorzitter van Stichting Jalihal, is het speciaal de kloof tussen arm en rijk waarop zijn motivatie is gebaseerd. Voor Dora, secretaris van de stichting, spelen ook de opgebouwde kring van relaties en de Indiase culturen in belangrijke mate mee.

afbeelding van wauda@home.nl
Wauda Maas ( wauda@home.nl )

Na een fanatieke start met het verzamelen van zilverpapier voor "arme zwartjes" op jonge leeftijd, heb ik me in de loop der jaren meer en meer verdiept in de verschillen tussen rijk en arm. Waar komt het verschil door, wat kunnen we doen en vooral: hoe kan ik hier persoonlijk wat aan doen. Door een druppel bij te dragen als penningmeester van de St Jalihal en het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in het algemeen te vergroten hoop ik samen met vele anderen de emmer op den duur vol te krijgen.

afbeelding van tomvanlamoen
Tom van Lamoen ( tom@tomvanlamoen.nl )

In mijn werk als IT project manager werk ik ook met teams in India. Het is dan al goed om te zien dat teamleden een positieve impact hebben op hun omgeving, omdat ze een baan hebben met een fatsoenlijk loon. Door mijn betrokkenheid bij de stichting Jalihal hoop ik op een andere manier bij te dragen aan het verbeteren van de omstandigheden van mensen die dat hard nodig hebben.

afbeelding van fransmaas1952@gmail.com
Frans Maas ( fransmaas1952@gmail.com )

Ik ben de webmaster van deze site. Mijn doel is de andere teamleden zodanig te ondersteunen dat zij zelfstandig de inhoud van deze site kunnen beheren.