Gemengd Agrarisch Project

Gemengd Agrarisch Project

een project voor vrouwen in Jalihal – India

Hikalaai Incelapba Sagai

Nu ik ook mee kan doen met een project van YPS voel ik me zekerder. Met de geiten kan ik mijn inkomen verhogen en ze zijn gelukkig ook verzekerd. Als het kan ga ik ook graag meedoen met een akker om voer voor mijn geiten te verbouwen. Met irrigatie weet je dat je het werk niet voor niets doet. Het is fijn dat er meer vrouwen uit het dorp meedoen.

Je kan mensen ver weg wél helpen

Twee keer per week hebben we e-mail-contact met onze lokale partner YPS. We dragen inhoudelijk bij aan de voortgang in Jalihal en we kunnen inspelen op plotselinge voorvallen. Het blijkt dat we in staat zijn om de vrouwen van onze doelgroep de mogelijkheid te geven een betere toekomst te creëren voor zichzelf en hun kinderen.

zo ziet het landschap er nu uit.......

Voer voor de geiten en mest voor het land

Nu geiten houden en telen van voer voor diezelfde geiten in 1 project plaats vinden schuiven landbouw en veeteelt naar elkaar toe. Zonder kunstmest wordt de basis gelegd voor biologische landbouw en veeteelt. Het scheppen van voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling in de streek.

en zo zou het kunnen worden

Eenmalige hulp: deze vrouwen krijgen een mogelijkheid waarmee ze zelf een beter leven opbouwen

Echt aan de basis

Onze doelgroep bestaat uit vrouwen uit de eenvoudigste en armste lagen van de bevolking. Werken aan de basis dus: werk op lange termijn. Maar het is voor iedereen, daar en hier, heel moti- verend om te zien dat mensen inder- daad aan armoede kunnen ontsnappen. Zij vormen weer een stimulans voor anderen.

Kleinschalig en gecontroleerd

Hier worden geen grote risico’s genomen. De vrouwen hebben een klein stukje land en 15 geiten is al veel. De staf van YPS bezoekt alle deelneemsters minstens 1 x per maand. Er gaan wel eens dingen fout, maar er wordt snel weer bijgestuurd. Er gaan geen grote bedragen verloren.


Terug