Werkbezoek Kees Traas november 2019

maandag 23 december, 2019

In de laatste week van november was ons bestuurslid Kees Traas voor het eerst van zijn leven in India. Hij wilde er direct een werkbezoek in Jalihal van maken. Hieronder zijn verslag.

Vragen

Wat wil je weten als je op werkbezoek gaat bij je lokale partner, en je was zelf in je werkzame leven controller? Dit waren mijn vragen:

 • Hoe zit onze Indiase partner organisatorisch in elkaar? Wat doen ze verder nog, behalve ‘onze’ projecten, en welke resultaten boeken ze daarmee?
 • Hebben onze projecten bij hen een goede inbedding, en zorgen ze voor duurzame verbeteringen?
 • Hoe pakken ze het aan om binnen een paar maanden 200.000 bomen te planten?
 • Zijn er al zichtbare resultaten van de pilot Een Miljoen Bomen uit 2018?
 • Hoe lees je de financiële verantwoording van een Indiase goede doelenstichting?

Yerala Projects Society

Onze Indiase partner Yerala Projects Society (YPS) bestaat al meer dan 40 jaar. In die tijd hebben ze een groot aantal sociale projecten gedaan, in een veelheid aan vormen. Mijn persoonlijke beeld is door mijn werkbezoek zeker bijgesteld, met toenemend respect en waardering. Er is ook al veel informatie beschikbaar, merkte ik gaande mijn bezoek. Dat laat ik in dit verslag verder terzijde.

Onderstaand ga ik wel uitgebreider in op de organisatorische en financiële kant van YPS.

Projectresultaten

De projecten die worden gesteund door Stichting Jalihal (bomen planten, huizen bouwen, eerder ondersteuning van kansarme vrouwen met naaimachines, kippen en geiten) worden door YPS uitgevoerd naast een groot aantal andere projecten en activiteiten. Er is nog een belangrijke Nederlandse donor, er zijn projecten die worden gefinancierd door Indiase windmolenbedrijven (via 2% winstafdracht volgens de Corporate Social Responsibility Act), en YPS heeft wat eigen middelen voor diverse kleinere activiteiten.

Al deze projecten en activiteiten worden door het managementteam van 5 leden en door alle andere medewerkers van YPS uitgevoerd in één groot organisch verband.

Ik heb veel verhalen gehoord:

 • een blinde vrouw die thuis verkommerde en die nu iedere dag een instructieprogramma maakt voor Yeralavani radio, de YPS zender in Jalihal;
 • een meisje dat uitgehuwelijkt zou worden, maar nu eerst haar studie afmaakt;
 • de medewerkster die de administratie van Een Miljoen Bomen doet, maar eerst zonder werk thuis zat;
 • de succesvolle aanplant van dragon fruit op de Jalihal proefboerderij, die veel boeren de stimulans geeft om dat ook te proberen en zo extra inkomen te krijgen;
 • de bus met schoolkinderen uit de grote stad Sangli, die op schoolreisje in Jalihal komen kijken naar het Curiosity centrum om aansprekende proeven en waarnemingen uit de natuurwetenschappen te ervaren (en zich door hun bezoek aan de YPS campus meer bewust worden van de omstandigheden op hun platteland).
 • de 12 vrouwen die, nadat hun man overleed of van hen scheidde, opnieuw zijn getrouwd, en die zo een doorbraak bewerkstelligen in de sociale verhoudingen die dat eerder niet toestonden.

Voor mij zijn het overtuigende aanwijzingen voor positieve sociale veranderingen en duurzame verbeteringen.

De aanpak van het project Een Miljoen Bomen

Toen we in Nederland groen licht gaven voor het project van 2019 hadden we toch wat pijn in onze buik: hoe gaan ze dat doen? Selecteren van 1.000 deelnemers, de aankoop van 120.000 planten (en 80.000 van de boeren zelf), fertiliser en absorber regelen, toezicht op het graven van de plantgaten, en nog veel meer. Het team van Een Miljoen Bomen heeft het me allemaal laten zien! Ze zijn met een kernteam van meer dan 20 man, - en daarnaast nog 20 mensen die het project ondersteunen - en ze weten allemaal precies wat het project inhoudt en wat hun taak is. Ze gebruiken een Baseline Survey Form, waarop heel uitgebreid de gegevens van de boer, de locatie en specifieke landbouwkundige omstandigheden worden vastgelegd, en dat na ondertekening ook de projectovereenkomst is. Iedere veldwerker uit het team bouwt een band op met de deelnemers die hij onder zijn hoede heeft. Een van de kernkwaliteiten van YPS zie ik bij de uitrol van het bomenproject weer heel duidelijk: de ondersteuning die ze geven wordt steeds aangepast aan de omstandigheden en de mogelijkheden van iedere deelnemer.

Zichtbare resultaten pilot Een Miljoen Bomen

De was hangt tussen de nieuwe aanplant, ik krijg een roos van een plant die een boer  vorig jaar heeft aangeplant. Diverse deelnemers oogsten al groenten die ze tussen de nieuwe aanplant verbouwen. En nog veel meer ....

Zie verder het afzonderlijke verslag over dit werkbezoek

Financiële verantwoording YPS

Als je zo’n nauwe relatie hebt met je Indiase partner wil je toch wel graag zeker weten dat ze hun financiën op orde hebben. Natuurlijk omdat je het projectgeld goed wilt kunnen verantwoorden. Maar ook omdat zo’n partner garanties biedt voor continuïteit, en verzekert dat de resultaten van een project, nadat het afgerond is, blijven zorgen voor verbetering en ontwikkeling.

Dat zit wel goed. Er is bijvoorbeeld een strakke procedure bij de aankopen, met een orderbon, twee handtekeningen en goede functiescheiding. De boekhouding zelf ziet er uitstekend uit, bijgewerkt en met ruim voldoende detailinformatie. Er zijn ook diverse formele controles: een registeraccountant geeft een goedkeurende verklaring, het toezichthoudende bestuur van 7 leden beslist over de budgetten en beoordeelt de realisatie, en de overheid van de deelstaat Maharashtra heeft in de Charity Commissioner een strenge en regelmatig controlerende autoriteit.

Tot slot

Mijn bezoek heeft me blij gemaakt. Omdat er zo veel goede dingen gebeuren in Jalihal, en omdat ik zo veel fijne mensen heb ontmoet.

Niks meer te wensen? Toch wel ...

 • De website van YPS is dringend toe aan een nieuw leven. 
 • Het uitdragen van alle positieve veranderingen in Jalihal naar de buitenwereld kan nog veel beter. In India probeert zowel de landelijke als de regionale overheid allerlei verbeteringen door te voeren, maar ze kunnen nog veel leren van de sociale veranderingen die in Jalihal vanuit de lokale gemeenschap  plaats vinden. En in donorlanden zoals Nederland zouden die positieve veranderingen veel toegankelijker en sterk aansprekend gemaakt moeten worden.
 • De kennis, betrokkenheid en positieve energie van ervaren deskundigen in Jalihal en daarbuiten moet beter worden overgedragen aan de jonge generatie, en moet die jongeren inspireren om nieuwe initiatieven te nemen voor de verdere ontwikkeling van de regio.