Gemengd Agrarisch Project

Wat kost dit project?

In afgeronde bedragen kost dit project € 90.000,-. YPS, onze partnerorganisatie in Jalihal, en de vrouwen van de doelgroep zelf nemen samen bijna € 20.000,- voor hun rekening. Dat wordt niet in geld bijgedragen maar in arbeid, bijvoorbeeld bij het ontginnen van de akkertjes, bij het maken van een onderkomen voor de geiten bij zichzelf en bij de buren, bij het inwerken van de irrigatiesystemen enz. Wilde Ganzen neemt ruim € 15.000,- voor haar rekening en NCDO subsidieert het project met € 25.000,-. Dat betekent dus dat wij zelf € 30.000,- bij elkaar moeten brengen. Dat moeten we doen tussen 1-12-2010- en 1-12-2011. Dat is een voorwaarde die zowel door Wilde Ganzen als door NCDO wordt gesteld. Hieronder geven we, in grote lijnen, een beeld van de kosten, die gemaakt moeten worden:

Capaciteitsopbouw en training6.019,-
Centrale geitenstal o.a. voeder, onderhoud, dierenarts, lonen etc.-7.336,-
Uit te geven geiten en bokken-17.479,-
Ontginning akkers en bemesting-5.500,-
Spaar-irrigatiesysteem-14.825,-
Zaai- en pootgoed-5.711,-
Materialen en vervoermiddelen-4.972,-
Controle en begeleiding-8.440,-
Totaal benodigd70.282,-
Aandeel YPS en de vrouwen zelf-19.565,-
Totale kosten project89.847,-

Omdat Dora en Huub Bosse zijn verhuisd is het adres van de stichting veranderd.
Hieronder vindt u de juiste gegevens.
Stichting Jalihal, Rozengaard 8, 5283GG Boxtel
Telefoon 0599 639543 Nr. KvK 17104454
IBAN: NL94 RABO 0168 8606 19 t.n.v. Stichting Jalihal
E-mail: info@jalihal.nl – Website: www.jalihal.nl
RSIN: 806838747