Jaarverslag Nr. 4 - december 2010

Voortgangsverslag Nr. 4 - december 2010

Vanaf 2004 is Stichting Jalihal actief voor een groep van 750 arme vrouwen in het dorp Jalihal en de 21 dorpen er om heen. Alle activiteiten worden uitgevoerd door Yerala Projects Society (YPS), een Indiase ontwikkelingsorganisatie. Tussen 2005 en 2007 hebben we een naaimachineproject uitgevoerd en vanaf 2007 loopt er een geitenproject.

Inmiddels hebben ruim 200 vrouwen een uitgebreide training gekregen om succesvol geiten te kunnen houden. Omdat ze die training met 10 vrouwen tegelijk volgen komen de vrouwen uit hun isolement. Er wordt een onderkomen voor de geiten gemaakt bij elke vrouw op het eigen erf en dan krijgen ze ieder 5 geiten en 1 bok. De jonge aanwas kunnen de vrouwen verkopen en daarmee verhogen ze hun inkomen. Na enkele jaren geven ze 6 jonge geiten en 1 bok terug waarmee weer nieuwe deelneemsters plaats krijgen binnen het project. Het gebied waar we werken is droog en heet. Er bestaat een reëel gevaar voor woestijnvorming. Met name om te onderzoeken of toename van het aantal geiten in de regio wel verantwoord is hebben 3 bestuursleden in februari 2010 een bezoek gebracht: Dora en Huub Bosse en Piet Rombouts, die landbouwkundige is. Natuurlijk waren Dora en Huub heel benieuwd naar veranderingen na hun vorige bezoek van 2006.

Er zijn nu toch echt verbeteringen te melden in dit afgelegen gebied die te danken zijn aan het regeringsbeleid van de deelstaat. Veel wegen zijn geasfalteerd. Er rijdt 2 keer per dag een bus naar Jath, de dichtstbij gelegen kleine provinciestad die belangrijk is voor vervolgonderwijs en het ziekenhuis. Er zijn veel meer waterpompen gekomen in de meeste dorpen.Dat betekent dat honderden vrouwen en kinderen uren per dag uitsparen, die ze aan andere activiteiten kunnen besteden.Dat hebben de bewoners (mannen én vrouwen) van de dorpen in veel gevallen zelf afgedwongen. Ze hebben protestacties gehouden en zijn zelf voor hun dorpen opgekomen.

Ook hebben veel bewoners van verschillende dorpen de mogelijkheid gekregen om aan hun huis een toiletgebouwtje te bouwen. Dan hoeven ze niet meer de dagelijkse toiletgang te maken naar het open veld. De familie die wij bezochten had het toilet als opslagplaats voor graan, meel en bonen in gebruik genomen, met een groot hangslot erop. Hun kinderen sturen ze (met een flesje water) het veld op, achter hun huis, om hun behoefte te doen. Zo zie je maar: Motewadi en Jalihal zijn niet op één dag gebouwd!

Schade door extreme regen

Tijdens de tweede regentijd van 2009 (septemberoktober) is heel veel regen gevallen. Daardoor zijn veel huizen ingestort. De regering van de deelstaat geeft financiële ondersteuning voor de aanschaf van nieuwe bouwmaterialen. De huiseigenaren bouwen daarmee zelf hun huizen weer op en worden dan altijd geholpen door hun buren en ook andere dorpsbewoners. Aan de andere kant: alle (grond)waterbekkens in de gehele regio zijn goed gevuld geraakt. Dat geeft voor een heel jaar goede vooruitzichten.

Bezoek aan de vrouwen van het naaimachineproject.

In het dorp Tikundi spraken we met 19 vrouwen en in Belgaon waren 23 vrouwen aanwezig. Zij vertegenwoordigden alle vrouwen, die hebben meegedaan aan het naaimachineproject. Ongeveer 100 van de 180 vrouwen hebben kans gezien om hun inkomen echt stevig te verbeteren nadat zij de training hebben gevolgd. 50 vrouwen hebben hun verwachtingen maar half zien uitkomen en 30 vrouwen hebben er nauwelijks tot geen voordeel mee weten te behalen. Dat komt deels omdat die vrouwen heel afgelegen wonen. Dan zijn er weinig klanten in de buurt te vinden. Soms is ziekte de reden van het uitblijven van succes. Soms ook betreft het mensen die minder energie en doorzettingsvermogen hebben. YPS geeft deze vrouwen een nieuwe kans in het geitenproject.

Het onderwijsproject

Zoals we al eerder schreven heeft YPS een school opgericht voor de klassen 8, 9 en 10. Op zich draait die school: SCOPE (School for Progressive Education) uitstekend. Ze levert ook goede studenten af. Het is echter voor YPS inmiddels onmogelijk om de exploitatiekosten op te brengen. Stichting Jalihal heeft daar een aantal jaren wel een rol in gespeeld maar als bestuur hebben we besloten ons toch te richten op de agrarische activiteiten. We zijn gaan zoeken naar andere donateurs om de school te ondersteunen en die hebben we gevonden. Dat is dus een hele zorg minder. Voor de komende 5 jaar zijn aanvullende fondsen beschikbaar. Daarna wordt de exploitatie overgenomen door de regering van de deelstaat Maharashtra.

Het geitenproject

We hebben verschillende vrouwen bezocht en ook een indruk gekregen van de begeleiding en de controle zoals die door de staf van YPS worden uitgevoerd. Op zich is de opzet van het project goed en de begeleiding is intensief genoeg. We werken met vrouwen van een heel basaal niveau en dat houdt wel het risico in dat er uitvallers zullen zijn. We zien tegelijkertijd ook dat YPS oplet en extra aandacht en coaching geeft wanneer dat nodig lijkt te zijn. De vrouwen gaan elke dag 3 tot 5 uur met de geiten lopen zodat ze kunnen grazen. Op die manier worden de gewassen beschermd die door dorpsgenoten hier en daar zijn aangeplant. We hebben wel vastgesteld dat de milieudruk van de geiten ruim onder de gevarenzone ligt. Toch willen we met het project actief bijdragen aan een verbetering van het milieu. Er is nog iets anders: De omstandigheden zijn voor de geiten niet optimaal. Als de voeding verbetert zal ook de gezondheid van de geiten toenemen: minder ziekte, beter gewicht en sterkere lammeren. De vrouwen vertelden dat ze graag de gelegenheid zouden krijgen om zelf voer voor de geiten te verbouwen. Dan kunnen ze ook korter met de dieren gaan lopen. We hebben, samen met YPS, besloten het geitenproject aan te passen want ook wij willen dat de vrouwen vooruit kunnen komen met de geiten.

Gemengd Agrarisch Project

In de gewijzigde opzet gaan we 50 vrouwen in de gelegenheid stellen om een akker van 1 “acre” (= ongeveer 63 x 63 meter) van hun eigen grond intensief in cultuur te brengen. Een voorwaarde is dat ze toegang hebben tot grondwater. Op die akker worden dan gewassen verbouwd die aan de geiten kunnen worden gevoerd. Ook worden er bomen en struiken geplant waarvan de vruchten kunnen worden gebruikt of verkocht. Bomen beschermen de bodem en brengen koelte en schaduw. Als de geiten worden bijgevoerd hoeven ze niet zo lang te grazen en neemt de druk op het milieu dus af. De vrouwen sparen dan veel tijd uit die ze aan de landbouw kunnen besteden.

Er wordt een waterbesparend irrigatiesysteem aangelegd (druppelirrigatie) om de gewassen door de heetste en droogste periode van ieder jaar heen te helpen.

Als “onze” vrouwen met een dergelijke akker inderdaad winst kunnen maken zullen er andere mensen in de dorpen zijn die het voorbeeld gaan volgen. Ook zij kunnen dan rekenen op hulp en begeleiding van YPS, ook als ze niet aan de projecten deelnemen.

het kan dan veranderen en er zo gaan uitzien.

Dit project gaat het komende jaar alle aandacht krijgen. Het kost € 90.000,-. YPS en de vrouwen zelf nemen bijna € 20.000,- voor hun rekening. Van Wilde Ganzen kunnen we € 15.000,- verwachten. NCDO neemt deel voor € 25.000,- zodat wij zelf € 30.000,- bij elkaar moeten brengen.

In de verslagperiode 2009/2010 hebben we aan de school € 28.430,- bijgedragen. Voor het geitenproject is in totaal € 31.540,- overgemaakt naar YPS. Wij danken u hartelijk voor de donaties die we van u hebben ontvangen. Zonder die giften kunnen we niets uitrichten. Nu zien we dat steeds meer mensen in Jalihal en omstreken uit de armoede weg komen. En dat er een andere sfeer aan het ontstaan is. Als zo veel mensen aan de onderkant van de samenleving perspectief krijgen gaan meer mensen begrijpen dat er mogelijkheden zijn. We willen u vragen om in de komende tijd aan de toekomst van Jalihal en omstreken bij te dragen.

Chimabai

36 jaar, weduwe, 3 kinderen: “Ik had nooit een vast plan. Nu ik geiten heb kan ik wat sparen en ga ik mijn land (1 hectare) beter bewerken, ook vanwege de geitenmest.”Ze verkoopt ook een deel van de mest en vermengt die met klein gemaakt maïsafval, takjes en bladeren. Uiteindelijk wil ze over een paar jaar een koe kunnen houden en de melk daarvan verkopen.

Wij hebben dit verslag beknopt gehouden. Meer bijzonderheden over het nieuwe project en een uitgebreider voortgangsverslag kunt u vinden op onze website www.jalihal.nl Het Gemengd Agrarisch Project kunnen wij u op verzoek ook per post sturen. Eerder al schreven wij dat we meer aandacht willen geven aan de website. Daar zijn niet veel vorderingen in gemaakt. Maar kort geleden heeft Frans Maas, de echtgenoot van ons bestuurslid Wauda, zijn medewerking toegezegd. We nodigen u nu graag uit de site te bezoeken want die zal regelmatig worden geactualiseerd.

Een vriendelijke groet,
namens het bestuur
Huub Bosse Liempde, december 2010

Omdat Dora en Huub Bosse zijn verhuisd is het adres van de stichting veranderd.
Hieronder vindt u de juiste gegevens.
Stichting Jalihal, Rozengaard 8, 5283GG Boxtel
Telefoon 0599 639543 Nr. KvK 17104454
IBAN: NL94 RABO 0168 8606 19 t.n.v. Stichting Jalihal
E-mail: info@jalihal.nl – Website: www.jalihal.nl
RSIN: 806838747