Financieel verslag 2014

Toelichting Jaarstukken 2014

Nadat we eerdere projecten hebben afgesloten is er een kippenproject opgestart. Na een pilot is het project definitief vastgesteld. Wilde Ganzen gaat ook dit project financieel ondersteunen. In het najaar is een prospectus verschenen over dit project en spannen we ons in om er voldoende fondsen voor te werven. Op de site: www.jalihal.nl kiest u “projecten” en dan “kippenproject” voor informatie over het kippenproject.

Hieronder vindt u aanvullende informatie over die balansposten die enige toelichting behoeven.
  • We blijven reserveren om af en toe een bezoek aan Jalihal mogelijk te maken.
  • De reservering voor automatisering slaan we dit jaar over. Het bestaande saldo is voldoende.
  • Het Gemengd Agrarisch Project is in 2013 al afgesloten.
  • Ook het Gemengd Agrarisch Project 2 is nu afgesloten. € 7.096,77 hebben wij, in gezamenlijke actie, overgemaakt naar Wilde Ganzen. Zij hebben € 3.903,23 toegevoegd, zodat de laatste € 11.000,- van dit project zijn betaald. De resterende € 612,90 zijn overgeboekt naar het kippenproject.
  • Het food project , extra noodhulp na de droogte, een verlenging van eerdere noodhulp is in 2013 uitgevoerd. Dat project was (hopelijk) eenmalig en is in 2013 afgesloten.
  • Het grote congres “Sinchan Parishad” dat in Jalihal is gehouden in 2013 was succesvol. Ook dat project is in 2013 al afgesloten.
  • Het Back Yard Poultry Farming project gaan we “kippenproject” noemen. Hier gaat de meeste aandacht nu naar uit. Naast de € 612,90, het eindsaldo van het Gemengd Agrarisch Project 2 hebben we al € 10.000,- kunnen toevoegen vanwege ontvangen donaties.

Als het jaarverslag vragen oproept dan zien wij uw mail graag tegemoet op info@jalihal.nl