Nieuwsbrief 11

In Nederland is het volop zomer, met helaas de laatste dagen flink regen. 
Ook in India is het volop zomer, met gelukkig de laatste dagen en de komende tijd flink regen. 

De moesson kwam later dan gebruikelijk, waardoor het planten van honderden akkers in het Een Miljoen Bomen project op zich liet wachten. Vorige week ontvingen we het goede nieuws dat de moesson er eindelijk is en er gestart wordt met het leveren van de aanplant aan de deelnemers.

Naast de updates die je van ons gewend bent, deze keer in de nieuwsbrief ook aandacht voor studenten die geld ophalen en een Women Empowerment award.

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. Reacties zijn altijd welkom.

Inhoud

RAGweek
Women Empowerment award
Persoonlijke impact Huizenproject
Persoonlijke impact Een Miljoen Bomen
Extra e-bikes
Vergaderen in India
Het weer in Jalihal

RAGweek

De RAGweek is een jaarlijks terugkerende week waarin studenten zich inzetten voor het goede doel. Jaarlijks worden een nationaal en een internationaal goed doel gekozen. Dit jaar was Stichting Jalihal het internationale goede doel.

Op 23 mei waren onze voorzitter Tom en penningmeester Kees aanwezig bij de bekendmaking van het voorlopige eindbedrag van de actieweek. Met allerlei acties, waaronder de verkoop van kalenders, statiegeldacties, een loterij, studentenfeesten en nog veel meer, haalden de studenten € 55.954,32 op. De helft van het bedrag gaat naar onze Een Miljoen Bomen.  Dit is een recordbedrag, nooit eerder haalde de RAGweek zoveel geld op en voor ons is dit ook onze grootste donatie ooit.

Women Empowerment award

Vaishali is al jaren onderdeel van de staf van YPS. Ze is een alleenstaande moeder en begrijpt daarom heel goed in welke situatie veel vrouwen zich bevinden. Een aantal jaren geleden was ze één van de kartrekkers van ons Kippenproject, waarbij we alleenstaande vrouwen kippen en training gaven om zelfvoorzienend te worden. 

Vaishali is afgelopen maand een award toegekend voor al haar werkzaamheden voor de gemeenschap en in het bijzonder voor haar inzet voor women empowerment. Vanuit YPS heeft ze lang geleden een werkbezoek gebracht aan Nederland. Bij het ontvangen van de award gaf ze onder andere aan dat dat werkbezoek voor haar life changingwas en dus bijdraagt aan haar dagelijkse werkzaamheden. 

Persoonlijke impact Huizenproject

Nilabai woont met haar twee kinderen, een dochter en een gehandicapte zoon, in Borgi. Ze doet zwaar werk op het land om de kost te verdienen, haar enige bezit is één geit. 

Acht jaar geleden is haar man overleden. Haar schoonfamilie bezit wel land, maar wil haar geen land geven omdat haar man overleden is. Nilabai heeft daarom contact gezocht met de lokale overheid, die haar wel een stukje land heeft gegeven, waar ze de hut op de foto op heeft gebouwd, niet echt een veilig onderkomen. Toen ze hoorde van het Huizenproject heeft ze YPS benaderd en is ze deelnemer geworden aan het project. Tegenwoordig worden alle huizen in het project gebouwd met een extra ruimte, die gebruikt kan worden om inkomen te genereren. Het huis van Nilabai heeft een ruimte, die geschikt is om geiten te houden. Ze is heel blij met haar veilige thuis.

Persoonlijke impact Een Miljoen Bomen

Thabgonda, zijn vrouw en drie kinderen zijn in 2022 ingestapt in het Een Miljoen Bomen project. Ze hebben drie acres land, waarvan er één gebruikt is voor het project. Op de andere acres verbouwt het gezin groente voor eigen consumptie en verkoop.

Thabgonda hoorde van vrienden over het project en mocht vorig jaar meedoen, nadat zijn situatie gecontroleerd is door YPS.

Het stuk land dat hij heeft geplant vanuit het project was een erg dor stuk land. Door de aanpak in het project is het gelukt dit stuk land toch groen te krijgen. Ze zijn blij met de aanplant en hebben zelf een omheining gemaakt om de bomen en struiken te beschermen tegen dieren en wind. Inmiddels heeft de familie de eerste vijgen gegeten en zien ze vogels, vlinders en bloemen rondom hun huis.

Extra e-bikes

Ook dit jaar kunnen we rekenen op een donatie van Haella. De donatie is voor een tweede project met e-bikes. Dat betekent dat er nog vier e-bikes gekocht kunnen worden, die ingezet worden als taxi van en voor vrouwen. Hiermee wordt veel vrouwen een veilige rit geboden in gebied waar geen openbaar vervoer is, waar anders uren gelopen moet worden voor water of boodschappen.

Het geld dat met de taxidienst verdiend wordt, wordt gebruikt om de e-bike te onderhouden.

* De foto is van het vorige e-bike project.

Vergaderen in India

YPS is een stichting met een formeel bestuur. Kees, onze penningmeester, heeft bij zijn werkbezoek in 2022 een vergadering van het bestuur bijgewoond. De vergadering vond plaats in het dorpje Kamalapur, ongeveer 500 meter vanaf de rivier de Yerala. In deze regio is YPS werkzaam vanaf 1976, en de rivier heeft de stichting haar naam gegeven: Yerala Projects Society. Van de 7 bestuursleden wonen er nog 4 hier in de buurt.

De vergadering gaat er heel formeel aan toe, heel anders dan we gewend zijn in Nederland. Deze cultuurverschillen maken samenwerken interessant. Een van de belangrijkste delen van de vergadering blijkt het vaststellen en ondertekenen van de notulen van de vorige vergadering. De voorzitter leest ze voor, de andere leden luisteren en stemmen dan in. De documenten worden nauwgezet ondertekend, ze zijn nodig voor de officiële verantwoording naar het controleorgaan van de deelstaat.

Er zijn geen vergaderstukken. Raja, de directeur van YPS en tevens bestuurslid is met name aan het woord. Niemand schrijft mee, de notulen worden later op het hoofdkantoor samengesteld.

Het complete reisverslag van Kees: https://www.jalihal.nl/nl/node/329

Het weer in Jalihal

De moesson liet lang op zich wachten dit jaar. Normaal begint de moesson rond 7 juni. Door een cycloon in de Golf van Bengalen zijn alle wolken verdreven en dus is er geen regen. De moesson duurt normaliter tot half juli, daarna valt er nog amper regen en kan er dus een heel seizoen niet geplant worden. Maar door een tyfoon boven de Stille Oceaan wordt er nu toch een grote hoeveelheid regen naar India geblazen. Weliswaar uit een andere richting dan normaal, maar regen is regen.