Nieuwsbrief 10

Dit is alweer de tiende nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over de echte impact van onze projecten. We ontvangen regelmatig positieve reacties op de nieuwsbrieven, goede motivatie om hiermee door te gaan. Zoals je in deze uitgave zult lezen lopen de projecten goed. En daar zijn we blij mee! Het vijfde jaar van het Een Miljoen Bomen project is gestart, dus ook de fondsenwerving, maar meer daarover de volgende keer. Dit jaar hebben we een training voor voedselconservering toegevoegd en in no-time zijn de eerste driehonderd vrouwen getraind.

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. Reacties zijn altijd welkom.

Inhoud

Training voor voedselconservering
Persoonlijke impact Huizenproject
Persoonlijke impact Een Miljoen Bomen
Persoonlijke impact e-bikes
Communicatie op afstand
Het weer in Jalihal

Training voor voedselconservering

Als onderdeel van het Een Miljoen Bomen project is een deel van de deelnemende vrouwen nu getraind in voedselconservering. Veel van de oogst kan daardoor langer mee en helpt de gezinnen in meer en gezondere voeding.

De training is uitgevoerd middels een train de trainer concept. Vijftien mannen en vrouwen zijn door een professional getraind om zo weer de driehonderd vrouwen uit de pilot en eerste twee projectjaren te trainen. Bij de training worden de juiste materialen uitgereikt, waaronder een weegschaal, roestvrijstalen mes en een receptenboek. In het receptenboek worden alle recepten, die gedurende de training worden behandeld, nog eens uitgelegd. De recepten zijn ook voorzien van een QR code die leidt naar een video, voor de vrouwen die niet of niet goed kunnen lezen. Het receptenboek is geschreven door YPS-staflid Mukund. Het grijpt vaak terug op oude, vergeten recepten en werkwijzen. De training is gericht op de opbrengst van de bomen en struiken in het project en werd erg positief ontvangen.

Persoonlijke impact Huizenproject

Rajashri Ramanna Mane is 32 jaar oud en analfabeet en migreerde in het seizoen met de campagne mee om suikerriet te kappen. Haar drie kinderen woonden in het seizoen bij haar schoonfamilie. Ze is weduwe sinds haar man is overleden aan een hartaanval. Hierdoor is de nood aan een eigen woning hoog.  Van haar schoonfamilie kreeg ze één acre land, daarop is binnen het project een huis gebouwd voor haar en haar drie kinderen. Inmiddels woont het gezin in hun eigen huis en is Rajashri blij met een veilige omgeving voor haar tienerkinderen.

Persoonlijke impact Een Miljoen Bomen

Vasappa Mahalappa Biradar is met zijn familie terug naar Kanaknal gekomen tijdens de corona pandemie. Hij heeft 4 acres grond om als boer te bewerken. Hij ontdekte het Een Miljoen Bomen project en de enorme diversiteit aan planten en wilde graag meedoen. Om onduidelijke reden was het hem niet gelukt YPS te benaderen om zich aan te melden. Op het moment dat hij de vrachtwagen, die planten naar andere deelnemers bracht, voorbij zag rijden, is hij er direct achteraan gerend en heeft zo toch zijn interesse in het project kenbaar kunnen maken. 

Inmiddels neemt het gezin, ze hebben twee schoolgaande kinderen, deel aan het project. De vrouw van Vasappa heeft een aantal geiten. Ze ziet erop toe dat de geiten de planten niet opeten.

Persoonlijke impact e-bikes

Vorig jaar hebben we e-bikes gesponsord. Vrouwen runnen hiermee een taxidienst voor andere vrouwen, omdat openbaar vervoer in de omgeving niet aanwezig is en liften  gevaarlijk kan zijn. Kajal Prakash Kasar werkt als hoofd van de zelfhulpgroep voor vrouwen en moet daarvoor regelmatig naar de bank, die zeven kilometer verder zit. Dankzij het e-bikes project heeft ze nu een veilige en makkelijke manier om regelmatig naar de bank te gaan, ze hoeft de afstand niet meer te lopen en kan zich dus nog meer richten op haar werkzaamheden voor de zelfhulpgroep.

Communicatie op afstand

Yerala Project Society (YPS) is de uitvoerende projectorganisatie van alle projecten die we doen. In Nederland richten we ons vooral op de fondsenwering en zijn we betrokken waar nodig. Het echte uitvoerende werk gebeurt in India en wordt dus lokaal georganiseerd en aangestuurd door YPS. De afstand is groot, dus een bezoek is echt maar af en toe mogelijk. In de vorige nieuwsbrief las je over het bezoek van onze penningmeester aan de projectregio, dat geeft veel inzichten. 

Veel contact loopt via email. De laatste twee jaar zijn we daarnaast regelmatig aan het videobellen met onze twee belangrijkste contactpersonen in India. Deze manier van communicatie, dus met beeld en geluid, helpt ons om nog beter te begrijpen wat er speelt en waar behoefte aan is. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon erg leuk om je “collega’s” met enige regelmaat te spreken.

Het weer in Jalihal

Het is hoogzomer in Jalihal. De temperaturen kunnen overdag oplopen tot boven de veertig graden. Door de vele extra bomen en struiken die we de afgelopen jaren hebben geplant is de luchtvochtigheid hoger, dit trekt regen aan. Met een flinke bui in de avond koelt het dan ’s nachts af naar zo’n 20 graden. Dat is echt een groot verschil met een aantal jaar geleden, toen het ook gedurende de nachten nog ondraaglijk heet bleef. De regen heeft ook als voordeel dat het aanplanten van nieuwe bomen en struiken voorspoedig verloopt.