Nieuwsbrief 4

Er lijkt maar geen einde te komen aan de corona pandemie. Ook India is zwaar getroffen. Uit Jalihal bereikte ons een verzoek om noodhulp. Er is ter plaatse dringend behoefte aan beademingsapparatuur. We hebben besloten te helpen met de financiering hiervan.

Ondanks corona gaan de projecten wel door. Wat anders dan voorheen, maar met creatieve aanpassingen blijven we voortgang boeken en de andere problemen in de regio dus ook aanpakken.

Inhoud

Corona noodhulp
Update Een Miljoen Bomen
Jacht op fout geld
Update Huizenproject
Foto’s uit de praktijk
Bestuurswissel
Steun Een Miljoen Bomen
Het weer in Jalihal

Corona noodhulp

In september ontvingen we een verzoek uit Jalihal om noodhulp. Mensen die ernstig last hebben van hun ademhaling, door corona, worden vanuit de dorpen naar de grotere steden gestuurd voor behandeling. De reis is lang en de ziekenhuizen in de steden hebben niet voldoende plek, waardoor mensen overlijden.

We zijn dan ook ingegaan op de urgente aanvraag om beademingsapparatuur beschikbaar te stellen in de omgeving van Jalihal. We beginnen met  vijftien apparaten en als we het benodigde geld bijeen kunnen brengen nogmaals vijftien apparaten. Wilt u bijdragen? Neem dan contact op via info@jalihal.nl

Update Een Miljoen Bomen

We zitten in het tweede jaar van ons project Een Miljoen Bomen in Jalihal. Gelukkig heeft het team in India inmiddels zoveel ervaring, dat er goede oplossingen bedacht worden om met de huidige pandemie om te gaan. Een kleine vierhonderd boeren hebben hun planten ontvangen. Drie kwart is al klaar met planten en de rest rondt het spoedig af. Het weer helpt gelukkig mee.

Twaalf vrouwen en één tempel maken onderdeel uit van  deze eerste groep van dit jaar. De tweede groep gaat van start met de volgende moesson.

We hebben een hele mooie video laten maken over het project:

https://youtu.be/A85-iScEJrY

Jacht op fout geld

'Jacht op fout geld brengt goede doelen in de problemen’ kopte de Volkskrant op 21 oktober. Bij Stichting Jalihal is daar geen sprake van. We leggen het graag uit.

Onze eigen bank heeft ongeveer een jaar geleden contact met ons gezocht en een checklist doorgelopen om te kijken of wij voldoen aan alle criteria die er inmiddels zijn om witwassen e.d. te voorkomen. Dat was in orde.

Onze partner YPS heeft een groot aantal bankrekeningen, nodig om te voldoen aan de strenge ‘FCRA’-regels. En die zijn kort geleden door de Indiase regering nog aangescherpt. Gelukkig is de staf van YPS heel goed op de hoogte van deze regels.

Wij betalen onze bijdragen aan YPS via Wilde Ganzen. En Wilde Ganzen maakt voor betalingen aan India gebruik van INTL FCStone. Dat gaat transparant en efficiënt.

Update Huizenproject

Via radioprogramma’s en whatsapp groepen zoekt YPS naar vrouwen die in aanmerking komen voor het Huizenproject 2020. Inmiddels zijn er elf vrouwen geselecteerd. Helaas heeft corona wel invloed op de voortgang. De overheid heeft simpelweg op dit moment geen tijd om eigendomsoverdracht van de grond te bekrachtigen. Daarnaast is het bezoeken van de vrouwen en hun familie op dit moment ook moeilijk en soms onmogelijk.

Inmiddels is de documentatie bij vier vrouwen afgerond, voor de eerste vrouw is het huis al in aanbouw.

Voor meer informatie over ons Huizenproject:
https://www.jalihal.nl/huizenproject

Foto’s uit de praktijk

We houden intensief contact met YPS. Onderdeel van ons contact is een registratie van voortgang van de projecten met foto’s. Deze maand ontvingen we een mooie registratie van een aantal deelnemers die in de afgelopen jaren zijn ingestapt in het Een Miljoen Bomen Project. De bomen en struiken zijn inmiddels flink gegroeid en leveren fruit.

Wil je ook regelmatig de voortgang van onze projecten zien? Volg ons dan op Facebook: https://www.facebook.com/stichtingjalihal

Bestuurswissel

Tijdens de meest recente bestuursvergadering heeft Huub Bosse de voorzittershamer overgedragen aan Tom van Lamoen. Huub was al voorzitter sinds hij de stichting Jalihal samen met zijn vrouw Dora oprichtte in 2004. Tom is een aantal jaar geleden bij de stichting gekomen als algemeen bestuurslid en volgt Huub op als voorzitter. Huub blijft ondertussen onverminderd betrokken en richt zich nog meer op de fondsenwerving.

Steun Een Miljoen Bomen

Het tweede jaar (van vijf) is in april gestart. Met 1.000 nieuwe deelnemers gaan we dit jaar wederom 200.000 bomen en struiken planten.

Waarschijnlijk onder invloed van corona zien we de bijdragen aan ons project teruglopen. Elke bijdrage, klein of groot, is van harte welkom en draagt bij het aan het succes van dit mooie project.

Voor rechtstreeks doneren verwijzen we naar onze website: https://www.jalihal.nl/nl/doneren

Wenst u eerst meer informatie te ontvangen of wilt u overleg over een bijdrage? Neem dan contact op via info@jalihal.nl

Het weer in Jalihal

De afgelopen tijd valt er veel en regelmatig regen in Jalihal en dat is goed nieuws. Goed voor de bomen in ons Een Miljoen Bomen project. Goed voor de oogst. Goed voor de toplaag van aarde. Goed voor de bevolking, omdat reservoirs weer aangevuld worden voor droge periodes, zowel voor de planten als voor drinkwater.