Nieuwsbrief 2

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Jalihal. We versturen deze nieuwsbrief een aantal keer per jaar om iedereen te informeren die interesse heeft in onze projecten. Allereerst willen we iedereen hartelijk danken voor de positieve reacties op onze eerste nieuwsbrief. We waarderen de betrokkenheid bij onze projecten en de reacties inspireren ons voor de toekomst.

In deze nieuwsbrief uiteraard veel aandacht voor het Een Miljoen Bomen project dat nu het tweede jaar in gaat. Voor dit project heeft bestuurslid Kees Traas het project bezocht en hebben Erasmus studenten een sponsorloop gehouden.

Veel leesplezier. Wij kijken wederom uit naar uw reactie!

Inhoud

Corona
Bomenproject: succesvolle aanplant 2019
Projectbezoek
Studenten lopen voor Een Miljoen Bomen
Oogstfeest en Hindu nieuwjaar
Steun Een Miljoen Bomen
Het weer in Jalihal

Corona

Corona treft ook India, in het nieuws hebben we gezien dat er een lockdown is. Op dit moment is er nog geen geval bekend in Jalihal. We maken ons wel zorgen, de gezondheidszorg in de regio laat te wensen over, veel stedelingen trekken nu weer naar hun dorp van herkomst.

Ook in Jalihal en omgeving wordt er nu vanuit huis gewerkt waar mogelijk. Bezoeken aan deelnemers in het Een Miljoen Bomen project is niet mogelijk, net als leveringen van mest of materialen voor wateropslag. De deelnemende boeren kunnen wel rekenen op telefonische ondersteuning.

Daarnaast gebruikt YPS haar radiostation om belangrijk nieuws rondom Corona te brengen zoals bijvoorbeeld de “social distancing” maatregel. Korte berichten worden ieder uur herhaald en een uitgebreid nieuwsbulletin is driemaal daags te horen voor de ongeveer 70.000 mensen die het radiostation bereikt.

Bomenproject: succesvolle aanplant 2019

2019 is het eerste jaar na de pilot van ons Een Miljoen Bomen project. 2019 is daarmee een kritiek jaar voor het project. Lukt het om op te schalen van een pilot naar de volledige omvang van het project? Het antwoord daarop is volmondig JA!

Ja, 1.000 boeren hebben zich aangemeld.

Ja, het is gelukt om bij elke boer 200 bomen en struiken te planten.

Ja, het lukt ook om vrouwen, tempels, moskeeën en scholen bij het project te betrekken.

Ja, de aanplant doet het goed. 80% tot 85% blijft in leven, het verlies wordt vervangen met zaden waarvan bekend is dat ze het goed doen.

Verhalen van de deelnemers lees je op onze website: https://www.jalihal.nl/werkbezoek-kees

Projectbezoek

In de laatste week van november was ons bestuurslid Kees Traas op werkbezoek in India.

Toen we in Nederland groen licht gaven voor het project van 2019 hadden we toch wat pijn in onze buik: hoe gaan ze dat doen? Selecteren van 1.000 deelnemers, de aankoop van 120.000 planten (en 80.000 van de boeren zelf), organische mest en absorber regelen, toezicht op het graven van de plantgaten, en nog veel meer. Het team van Een Miljoen Bomen heeft het allemaal laten zien! Ze zijn met een kernteam van meer dan 20 man, - en daarnaast nog 20 mensen die het project ondersteunen - en ze weten allemaal precies wat het project inhoudt en wat hun taak is. Ze gebruiken een Baseline Survey Form, waarop heel uitgebreid de gegevens van de boer, de locatie en specifieke landbouwkundige omstandigheden worden vastgelegd, en dat na ondertekening ook de projectovereenkomst is. Iedere veldwerker uit het team bouwt een band op met de deelnemers die hij onder zijn hoede heeft. En bij de uitrol van het bomenproject is heel duidelijk: de ondersteuning die YPS geeft wordt steeds aangepast aan de omstandigheden en de mogelijkheden van iedere deelnemer.

Meer over het werkbezoek: https://www.jalihal.nl/nieuws-werkbezoek-kees

Studenten lopen voor Een Miljoen Bomen

Ze gingen er voor! Studenten die hardlopen om geld te verzamelen voor het project Een Miljoen Bomen van Stichting Jalihal. Sinds 2006 kiest de stichting NYMMT ieder jaar een goed doel. Ze zijn enthousiast over onze samenwerking met Yerala Projects Society om in India in de regio Jalihal in vijf jaar een miljoen bomen te planten. De Erasmus-studenten liepen in oktober in Rotterdam en in november in Athene. Ze haalden een bedrag op van € 6.681. “Met de *1,5 van Wilde Ganzen erbij hebben we onze target van € 10.000 gehaald”, aldus de voorzitter van NYMMT. Ze kunnen wel rekenen, daar op de Erasmus....

Op de foto bestuursleden Huub Bosse en Kees Traas tijdens een kennismaking met de hardlopers.

Oogstfeest en Hindu nieuwjaar

In deze periode wordt normaliter de oogst en het Hindu nieuwjaar gevierd. Dat is een groot feest, waarbij alle dorpelingen samenkomen en drie dagen gerechten uitwisselen, godsdienstige rituelen uitvoeren en samen plezier maken.

Door de Corona maatregelen moet het dit jaar anders gevierd worden. Grote bijeenkomsten zijn verboden. Het radiostation van YPS meldt dat ook aan de omgeving. Iedereen wordt geadviseerd dit jaar de oogst en nieuwjaar alleen binnen het gezin te vieren.

Steun Een Miljoen Bomen

In 2020 gaan we weer flink aan de slag. Met 1.000 nieuwe deelnemers gaan we dit jaar wederom 200.000 bomen en struiken planten.

Elke bijdrage, klein of groot, is van harte welkom en draagt bij het aan het succes van dit mooie project.

Voor rechtstreeks doneren verwijzen we naar onze website: https://www.jalihal.nl/meteen-doneren-bomenproject

Wenst u eerst meer informatie te ontvangen of wilt u overleg over een bijdrage? Neem dan contact op via info@jalihal.nl

Het weer in Jalihal

Het zomerseizoen in Jalihal loopt van februari tot mei. Het is dan heet, erg heet. Temperaturen van rond de 40 graden zijn de norm. De oogst is binnen en nu is het wachten op de eerste regen.