Eerste nieuwsbrief

U leest nu de eerste nieuwsbrief van de Stichting Jalihal. We versturen deze nieuwsbrief een aantal keer per jaar om iedereen te informeren die interesse heeft in onze projecten. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat we in het verleden contact met u hebben gehad, bijvoorbeeld als donateur, samenwerkingspartner of geïnteresseerde. Eventuele feedback op inhoud of vormgeving ontvangen wij graag op info@jalihal.nl. Als u geen interesse heeft in deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden middels de link onderaan de nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief geven we updates over onze lopende projecten en geven we een inkijkje in de regio Jalihal, de problematiek rondom de droogte en leuke inzichten in de lokale cultuur. We wensen u veel leesplezier.

Inhoud

Start Een Miljoen Bomen-project 2019
Markt bij Emmaus Haarzuilens
Eindrapportage van het Huizenproject 2017-2019
Indiase feestdag Diwali
Change the game: Optometrist gaat voor het uitbannen van oogziektes
Eindrapportage Kippenproject
Het weer in Jalihal

Start Een Miljoen Bomen-project 2019

Na de succesvolle pilot van vorig jaar, is ons Een Miljoen Bomen-project dit jaar daadwerkelijk van start gegaan. In de afgelopen periode hebben de eerste duizend boeren zich spontaan aangemeld, om de aanplant voor 2019 voor elkaar te krijgen. Goed nieuws: er is recent voldoende regen gevallen om het projectjaar succesvol af te sluiten.

Bezoek onze website voor meer informatie over het lopende projectjaar of voor uw bijdrage aan dit fantastische project.

Markt bij Emmaus Haarzuilens

Emmaus Haarzuilens heeft een markt georganiseerd. Het terrein was opgetuigd met diverse kramen voor bijzondere curiosa, sieraden, boeken en platen. Mary Loboka had veel klandizie met haar Soedanese hapjes en de band Los Pepinos Frenéticos zorgde voor een extra feestelijke stemming met hun vrolijke party muziek.

De opbrengst van de markt is verdeeld over de projecten Ubuntuhuis en STIL (beiden uit Utrecht) en de stichting Jalihal.

Eindrapportage van het Huizenproject 2017-2019

In 2017 zijn we gestart met de bouw van 20 huizen voor kansarme vrouwen. Belangrijke voorwaarde daarbij was dat de vrouwen daadwerkelijk eigenaar werden van de onderliggende grond. De 20 huizen zijn succesvol gebouwd, dat betekent dat wij ons ook graag verantwoorden aan onze donoren. Op onze website vindt u de eindrapportage van het Huizenproject 2017-2019, met een financiële verantwoording en uitleg hoe we zijn omgegaan met de uitdagingen in het project. Nog meer goed nieuws: De fondsenwerving voor het Huizenproject is zo succesvol geweest dat we naast de al gebouwde 20 huizen, in samenwerking met Wilde Ganzen, nog eens 40 huizen kunnen bekostigen.

Indiase feestdag Diwali

Op 27 oktober werd in India Diwali gevierd. Met Diwali, ook bekend als het feest van het licht, wordt in Jalihal het einde van het regenseizoen en de start van de oogst gevierd. Tijdens het feest komt familie samen om te eten en er worden kado’s en kaarten uitgewisseld. Het huis is hiervoor versierd met lichtjes. Ook alles wat economisch van belang is wordt vereerd, winkels, bedrijven en fabrieken worden ook versierd.

Change the game: Optometrist gaat voor het uitbannen van oogziektes

Rohit Kulkarni is optometrist en woont in ons doelgebied. Hij is samen met YPS een campagne gestart om oogziektes in de regio uit te bannen. Er zijn al gratis oogmetingen gedaan en staaroperaties uitgevoerd. Hoe deze bijzondere samenwerking tot stand is gekomen leest u in een persoonlijk verslag van Raja van YPS. Een mooi voorbeeld van een lokale actie om de situatie van mensen in de regio echt te verbeteren.

Eindrapportage Kippenproject

In 2014 zijn we het Kippenproject gestart. Ook van dit project is het eindverslag te vinden op onze website. Alle 300 deelnemende vrouwen hebben het project succesvol afgerond, ze verdienen daarmee wat extra geld, de voeding voor het gezin is diverser geworden en de vrouwen zijn meer zelfredzaam geworden. Voor meer informatie leest u het complete verslag.

Het weer in Jalihal

Het weer, en met name regen, zijn van cruciaal belang in de verdrogende Jalihal regio. De moessons hebben dit jaar veel regen gebracht. In andere regio’s waren overstromingen die de TV journaals hebben gehaald. Deze ellende is onze regio gelukkig bespaard gebleven. In Jalihal en omgeving is wel echt voldoende regen gevallen voor dit seizoen. Rivieren stromen weer en opvangbekkens zijn gevuld. Daarmee zijn drinkwater en water voor de gewassen veilig gesteld.