Jaarverslagen

Financieel verslag 2016

Toelichting Jaarstukken 2016

 

 

Algemeen

 

In de toelichting op de jaarstukken van 2015, die u op onze website kunt vinden, hebben wij gemeld dat we steeds pas aan een nieuw project beginnen als het eerdere project financieel is veilig gesteld. We gaan dat veranderen. Als een project uitloopt door omstandigheden komt er vertraging in andere ontwikkelingen en dat kost inhoudelijk kwaliteit.

Jaarverslag nr. 9 over 2015

In dit voortgangsverslag vindt u, onder andere, de stand van zaken van het kippenproject.
En: we denken aan een nieuw project en daar ook crowdfunding in willen gaan toepassen.
Het gaat ook over fietsen voor meisjes, zodat ze veilig naar school kunnen.
En over een studiefonds zodat een andere groep meisjes een vervolgstudie kan gaan volgen.
Het gaat in feite over die eeuwige kloof tussen arm en rijk.
Het gaat langzaam, maar het gaat wel de goede kant op.

Bijlage: 

Financieel verslag 2015

Toelichting Jaarstukken 2015

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Boxtel, april 2016

Jaarverslag nr. 8 over 2014

In bijgaand verslag leest u hoe onze stichting wederom hard heeft gewerkt aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de vrouwen van Jalihal. Het kippenproject begint te lopen. Overleg over het bodem- en waterproject vordert gestaag. Lees ook over het bezoek dat bestuurslid Wauda met haar man heeft gemaakt. Uiteraard komen ook de financiën aan bod.

We hebben er voor gekozen het verslag dit keer als PDF aan te bieden. Mocht dat voor u een probleem zijn, laat ons dat dan even weten op info@jalihal.nl

Financieel verslag 2014

Toelichting Jaarstukken 2014

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Boxtel, juni 2015

Jaarverslag Nr. 7 over 2013

In dit verslag leest u over Aparna en Vaishali, die ons in Nederland hebben bezocht. We hebben met hen allerlei kippenbedrijven bezocht, van groot tot klein omdat in Jalihal een kippenproject wordt opgestart. Er is ook informatie over het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en watermanagement.

Financieel verslag 2013

Toelichting Jaarstukken 2013

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Voor toelichting zie Voortgangsverslag 2013

Boxtel, juli 2014

Financieel verslag 2012

Toelichting Jaarstukken 2012

Er zijn grote verschillen te zien tussen 2011 en 2012.

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Liempde, mei 2013

Jaarverslag Nr. 6 - juni 2013

In dit verslag leest u over de vruchtbare samenwerking tussen Stichting Jalihal en YPS. We geven allereerst een terugblik om onze successen te vieren, maar daarna vooral een blik op de toekomst, met concrete voorbeelden van de uitdagingen die nog in het verschiet liggen.

Jaarverslag Nr. 5 - juni 2012

Heel hartelijk danken wij u allen voor de donaties die we hebben ontvangen. Het gehele Gemengde Agrarische Project is financieel zeker gesteld. Bovendien was het mogelijk om de gevolgen van de droogte zo goed mogelijk op te vangen. Het uitblijven van de regen in 2011 heeft alle betrokkenen nog meer duidelijk gemaakt dat de natuurlijke biologische processen de weg zullen aanwijzen die tot verdere ontwikkeling kan leiden. Er is ontzettend veel wetenschap en informatie over agrarische ontwikkeling onder omstandigheden zoals die ook in Jalihal gelden. Het vinden van de juiste aanpak zal de komende tijd centraal staan. Wij blijven u op de hoogte houden.

Pagina's