Financiën

Financieel verslag 2018

Voor het inhoudelijke jaarverslag van 2018 verwijzen wij naar de voortgangsverslagen, die we jaarlijks plaatsen op deze website.

Financieel verslag 2017

Voor het inhoudelijke jaarverslag van 2017 verwijzen wij naar de voortgangsverslagen, die we jaarlijks plaatsen op deze website.


Toelichting Jaarstukken 2017


Balans

De reservering voor het kippenproject per 31-12-2016 ten bedrage van € 18.500,- is overgemaakt aan Wilde Ganzen, die dit bedrag met 50% heeft verhoogd en heeft betaald aan YPS. Voor het huizenproject staat nog € 7.616,- gereserveerd dat in het voorjaar van 2018 zal worden verhoogd door Wilde Ganzen en zal worden betaald aan YPS.

Financieel verslag 2016

Voor het inhoudelijke jaarverslag van 2016 verwijzen wij naar de voortgangsverslagen, die we jaarlijks plaatsen op deze website.


Toelichting Jaarstukken 2016


Algemeen

In de toelichting op de jaarstukken van 2015, die u op onze website kunt vinden, hebben wij gemeld dat we steeds pas aan een nieuw project beginnen als het eerdere project financieel is veilig gesteld. We gaan dat veranderen. Als een project uitloopt door omstandigheden komt er vertraging in andere ontwikkelingen en dat kost inhoudelijk kwaliteit.

Financieel verslag 2015

Toelichting Jaarstukken 2015

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Boxtel, april 2016

Financieel verslag 2014

Toelichting Jaarstukken 2014

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Boxtel, juni 2015

Financieel verslag 2013

Toelichting Jaarstukken 2013

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Voor toelichting zie Voortgangsverslag 2013

Boxtel, juli 2014

Financieel verslag 2012

Toelichting Jaarstukken 2012

Er zijn grote verschillen te zien tussen 2011 en 2012.

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Liempde, mei 2013