Het kippenproject

zaterdag 14 november, 2015

Het kippenproject beoogt 300 vrouwen, verspreid over Jalihal en de 21 dorpen er omheen, een middel van bestaan te geven door het houden van kippen.

De deelnemende vrouwen krijgen bij aanvang training, een nachthok, 45 kuikens van 30 dagen oud, die al zijn inge├źnt, en een FM radio.

De vrouwen krijgen het eerste jaar intensieve ondersteuning van YPS. Deze bestaat uit:

  • Levering van voedingssupplementen
  • Nazorg door YPS "extension"-team van 3 personen; zij bezoeken de vrouwen regelmatig en houden een logboek bij
  • Verzorgen van wekelijkse radiouitzendingen
  • Raadplegen van een dierenarts
  • Verstrekken van medicijnen
  • Uitvoeren van aanvullende vaccinaties

De opbrengst van het project voor de vrouwen is tweeledig: het levert geld op en status. Geld om beter in het eigen onderhoud en dat van hun kinderen te kunnen voorzien. Status door af en toe eens een kip of een ei te kunnen weggeven, en door te demonstreren hoe je als dalit het hoofd boven water weet te houden; dat dwingt respect af.

We hebben een pilot gehouden met 45 deelneemsters. De bevindingen uit deze pilot zijn gebruikt om het plan op details bij te stellen. Daarna is de gefaseerde uitrol begonnen onder de resterende deelneemsters. Dit zal alles bij elkaar twee jaar in beslag nemen.

Op een afzonderlijke pagina vindt u het oorspronkelijke plan, zoals dat in gedrukte vorm is toegezonden aan alle sponsoren.

Onderstaande foto's kunt u vergroot bekijken in een diashow. Klik op willekeurig een van de foto's om te starten.