Volg de verhalen

Stand van zaken oktober 2018

Hierbij een overzicht van de status van het huizenproject. In verband met privacy vermelden we de namen van de vrouwen niet.

  Yerala Projects Society 
Housing Project for Destitute women 
S.No House No Village Status Oct 2018
1 H-1 Karewadi House complete
2 H-2 Pandozari House complete
3 H-3 Boralvasti (Sankh) House complete
4 H-5 Pandozari House complete
5 H-4 Jalihal (bk) House complete
6 H-6 Girgoan Plastering in progress
7 H- Balgoan Foundation work in progress
8 H-7 Pandozari  Plastering in progress
9 H- Girgoan Foundation work in progress
10 H- Girgoan Foundation work in progress
11 H- Girgoan Foundation inprogress
12 H- Aasangi Line out in progress
13 H- Tikondi (Jalihal fata) Foundation work in progress
14   Karewadi (kb) Survey completed
15   Bhivargi Lineout completed
16   Akkalwadi Process of Survey 
17   Pandozari Survey goingon
18   Tikondi Survey goingon
19   Lavanga Survey goingon
20   Jalihal (bk) Survey goingon

Een huis voor vrouwen die het hard nodig hebben

De vrouwen waar wij ons op richten behoren tot de laagste klasse van de samenleving. Dat betekent dat ze geen kansen krijgen, uitgehuwelijkt worden aan een man met een bedenkelijke reputatie of een man die veel ouder is en weinig tot geen toekomstperspectief te bieden heeft. Is hun echtgenoot overleden of vertrokken, dan is de situatie nog uitzichtlozer.

In Boryal Vasti woont deze vrouw. Ook haar achtergrond is schrijnend. Ondanks alles probeert ze toch haar situatie te verbeteren. Ze woonde in een hut, waar ze met een naaimachine, waar ze zelf op heeft leren naaien, probeerde wat geld te verdienen. Omdat het heel droog is in de regio, is regen vaak goed nieuws. Voor deze vrouw juist niet. De kleding van haar klanten werd dan nat en vies, door het regenwater dat door het dak van de hut kwam. Keer op keer moest ze haar klanten daarvoor compenseren. Een situatie waar ze zelf niet uitkwam.

In ons huizenproject gaat het juist om deze vrouwen. Dus ook deze vrouw kan onze hulp goed gebruiken. In samenwerking met onze partner YPS heeft deze vrouw een eigen stuk grond en een echt huis gekregen. Uiteraard werkte ze zelf en haar sociale omgeving mee aan de bouw van het huis. Met dit huis is haar basis in orde, een basis van waaruit ze een veiliger bestaan kan opbouwen.

Huis geschonken door Vincentiusvereniging Boxtel

Eerder dit jaar heeft Vincentiusvereniging Boxtel een huis in Jalihal, India gesponsord. Een vrouw die alleen maar heeft kunnen dromen van een eigen huis voor haar en haar kinderen, is nu in staat gesteld haar droom waar te maken. Na afronding van haar huis kan ze haar opleiding afronden en een naai atelier aan huis starten. Hiermee is ze daadwerkelijk in staat gesteld de situatie voor haarzelf en kinderen drastisch te verbeteren. Hierbij enkele foto's van de vrouw, haar moeder en kinderen.

Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk

Posted by John Maharashtra on Monday, February 19, 2018

Eerste vijf vrouwen in traject

Stichting Jalihal bouwt in India aan een veiliger toekomst voor alleenstaande vrouwen en hun kinderen. Sociale werkers ter plaatse geven voorlichting en mobiliseren twintig families die bereid zijn zich actief in te zetten voor de emancipatie van hun dochters. Twintig mooie stapjes in een beoogde maatschappelijke ontwikkeling. Op dit moment zijn vijf vrouwen zeker van een eigen stukje grond. Daarop kunnen ze een eenvoudig huis bouwen. Laxmi Dudhal uit het dorp Karewadi is het verst hiermee. Ze heeft van haar familie grond gekregen waarvan ze nu officieel de trotse eigenaresse is. Ze heeft al een fundering aangelegd (dankzij een recente donatie van €65 voor cement) en ze beschikt over de bouwmaterialen. Het bouwen kan beginnen!

We gaan beginnen!

De eerste huizen voor alleenstaande vrouwen in Jalihal kunnen gebouwd worden dankzij diverse acties en donateurs. Help mee, met vele steentjes bouw je een huis.

Kinderen tekenen hun droomhuis

Weet je nog van dat huizenproject van Stichting Jalihal? We zijn er even uit geweest om zaken goed te regelen. De kinderen proberen ondertussen hun droom te visualiseren.

Rieten hutten

De rieten hutten waar veel vrouwen nog in wonen zijn onveilig en primitief. In onze ogen zijn het hutten. De situatie van de vrouwen in onze doelgroep is de afgelopen jaren al aanmerkelijk verbeterd, maar de huisvesting is niet meegegroeid.

Hirabai Sagai's hut ging in vlammen op... maar niet haar toekomst!.

De hut van deze vrouw ging in vlammen op. YPS schoot op diverse manieren te hulp. De eerste nood werd gelenigd. Maar ook werd de gelegenheid gegrepen om, samen met haar familie, een betere toekomst voor haar te regelen. De familie schenkt haar grond voor een nieuw huis. YPS schenkt haar de materialen en helpt bij de bouw. Mee helpen, met een donatie, of het verspreiden van deze boodschap?

Voorbeeld in de praktijk

In India worden huwelijken gematched, families zoeken goede partners voor hun zoons en dochters. Voor een dochter heb je een bruidsschat nodig, zij gaat na het huwelijk bij de familie van haar man wonen. Zoons blijven bij hun ouders en hebben ook de taak voor hun ouders te zorgen. Dat kan soms conflicten meebrengen, maar ook vaak werkt het prima, de zorg voor elkaar. In een veranderende, moderne wereld waarin normen en waarden veranderen zie je daarvan ook de invloed in Jalihal. Meer vrouwen staan er alleen voor, zij worden weer afhankelijk van hun eigen familie of gemeenschap als hun man overlijdt of de relatie wordt beëindigd. Op de foto zie je een Boerderij waar een familie in woont, Opa, Oma, zoon en schoondochter met hun kinderen. In de hut rechts achter woont een vrouw met haar twee dochters en een zoontje. Door te werken op het veld en met de opbrengst van haar kippen kan zij een bijdrage leveren aan de familie. In en om het hutje moeten dus 4 personen leven: eten koken, slapen, huiswerk maken, wassen ........ Om in aanmerking te komen voor een huis, moet de familie meewerken. Ze moeten grond officieel afstaan aan de vrouw zodat het helemaal haar eigendom wordt. Daarnaast wordt gevraagd om hulp bij het bouwen, zoals gaten graven en stenen sjouwen.

Meer dan stenen alleen: duurzaam totaalconcept

Met crowdfunding haalt Stichting Jalihal geld op voor eigen huizen voor vrouwen in Jalihal. Een alleenstaande vrouw heeft in India traditioneel geen rechten en bezittingen. Onze partner in India doorbreekt deze traditie met een inmiddels beproefd concept. We geven vrouwen de materialen voor een huis en ondersteunen haar met de bouw. De voorwaarde is dat de vrouw 1,5 à 2 hectare grond krijgt van haar (schoon)familie, we bemiddelen in de gesprekken. Met een eigen huis en onderneming (bijvoorbeeld geiten, kippen, naaimachine) wordt de vrouw een volwaardige partij, die actief meedoet in de ontwikkeling van de familie. Ook de positie van haar kinderen verbetert hiermee aanmerkelijk. Een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Gemetselde huizen... zo gewoon foor ons!

Met crowdfunding haalt Stichting Jalihal geld op voor eigen huizen voor vrouwen in Jalihal. De vrouwen werken vaak op hun eigen erf. Ze houden er bijvoorbeeld kippen of geiten. Daarmee is de rieten hut waarin ze wonen ook direct hun werkplek, opslagplek voor materiaal, schuilgelegenheid etc. Dat moet beter! Daarom bouwen wij huizen ter vervanging van deze hutten. Wil je ook helpen om de huizen tot stand te laten komen? Dan kun je ons project sponsoren of campaigner worden om ons verhaal te delen.

Is jouw werkplek ook een rieten hutje?

Met crowdfunding haalt Stichting Jalihal geld op voor eigen huizen voor vrouwen in Jalihal. De vrouwen werken vaak op hun eigen erf. Ze houden er bijvoorbeeld kippen of geiten. Daarmee is de rieten hut waarin ze wonen ook direct hun werkplek, opslagplek voor materiaal, schuilgelegenheid etc. Dat moet beter! Daarom bouwen wij huizen ter vervanging van deze hutten. Wil je ook helpen om de huizen tot stand te laten komen? Dan kun je ons project sponsoren of campaigner worden om ons verhaal te delen.

Als je water nodig hebt draai je de kraan open... toch?

Met crowdfunding haalt Stichting Jalihal geld op voor eigen huizen voor vrouwen in Jalihal. De watervoorziening bestaat uit een opslagtank, die regelmatig wordt aangevuld vanuit een nabijgelegen tappunt of waterput. Bij aanhoudende droogte rijden tankwagens rond om mensen van water te voorzien. Elk huis krijgt een eigen tank. Deze wordt verhoogd opgesteld om makkelijker te kunnen tappen. Wil je ook helpen om deze huizen tot stand te laten komen? Dan kun je ons project sponsoren of campaigner worden om ons verhaal te delen.

Een naaiatelier in een rieten hut? Dat kan toch niet!

Met crowdfunding haalt Stichting Jalihal geld op voor eigen huizen voor vrouwen in Jalihal. Veel vrouwen dromen er van een naaiatelier te beginnen aan huis. Zo kunnen ze voor zichzelf en de kinderen goedkoop kleren maken en inkomen verdienen met werk voor anderen. Met de twintig huizen die wij bouwen helpen wij de droom van deze vrouwen te verwezenlijken. Wil je ook helpen om deze huizen tot stand te laten komen? Dan kun je ons project sponsoren of campaigner worden om ons verhaal te delen.

Vind jij ook dat kinderen recht hebben op een veilige omgeving?

Met crowdfunding haalt Stichting Jalihal geld op voor eigen huizen voor vrouwen in Jalihal. Het is belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving opgroeien. Zonder een goede woning kunnen kinderen niet goed huiswerk maken, bijvoorbeeld omdat de verlichting niet goed geregeld kan worden. Zonder huiswerk geen school. Kinderen spelen in en om het huis, maar een huis dat brandgevaarlijk is en waar de rook van het kookvuur niet wegkan, is een geen veilige omgeving om te spelen. Een rieten hut zet ze al meteen op achterstand ten opzichte van vriendjes van beter gesitueerde gezinnen. De kinderen in Jalihal profiteren daarom direct mee van de twintig woning die wij willen laten bouwen. Wil je ook helpen om deze huizen tot stand te laten komen? Dan kun je ons project sponsoren of campaigner worden om ons verhaal te delen.

Koken in huis is prima, maar zonder schoorsteen of afzuigkap?

Met crowdfunding haalt Stichting Jalihal geld op voor eigen huizen voor vrouwen in Jalihal. Een belangrijke dagelijkse bezigheid is koken, en dat gebeurt met hout. Een rieten hut is brandgevaarlijk, waardoor regelmatig hutten afbranden. Verder is een hut niet voorzien van een schoorsteen, met als gevolg gezondheidsproblemen door ingeademde rook.

Ons voorstel

Een volgende logische stap in de verbetering van de situatie van onze vrouwen is een stenen huis. In de dorpen rond Jalihal zie je een verscheidenheid aan gemetselde huizen. Ervaring hiermee is dus ruimschoots aanwezig. Voor duizend euro kunnen ze in Jalihal al een eenvoudig, maar toch volwaardig, huis bouwen. Voor 1000 euro worden de materialen gekocht; de vrouwen bouwen daarmee de huizen zelf, samen met hun familie en buren.

Kennismaking met Jalihal

Bijgaande video van Christel van Leeuwen geeft een goed beeld van Jalihal, met name de situatie van de vrouwen.

Stichting Jalihal gaat crowdfunding inzetten

Stichting Jalihal heeft jarenlang succesvol fondsen geworven door het aanschrijven van organisaties en individuen die de vrouwen van Jalihal een warm hart toedragen. We merken wel dat er een verschuiving aan de gang is naar een nieuwe vorm van "geven", gebruik makend van social media en internet bankieren. Op die ontwikkeling willen wij nu inhaken. Dit is een eerste bericht dat wij publiceren via het platform Heroes & Friends . Verwacht niet meteen grote en schokkende dingen. Wij zijn ons vertrouwd aan het maken en zullen stap voor stap van ons doen horen.