Het geitenproject (vervolg)

Vervolg geitenproject

De hoge temperaturen, de droogte en de arme grond zijn er de oorzaken van dat melk geen product is voor de verkoop. Het inkomen wordt behaald door de verkoop van de jonge dieren. Bokken worden verkocht voor de slacht, jonge geiten worden verkocht als fokdieren. Er wordt een beetje melk gebruikt als bijvoeding voor kinderen.

Voor de uitvoering van het project is € 183.700,- nodig. YPS en de vrouwen zelf nemen daarvan
€ 35.100,- voor hun rekening. Het is dus aan ons om het verschil bijeen te brengen: een bedrag van € 148.600,- . Elke geit die aan de vrouwen van de doelgroep wordt verstrekt kost  € 75,- , alle kosten meegerekend. Omdat elke vrouw 6 dieren ter beschikking krijgt is de investering per persoon
€ 450,-. Na verloop van enkele jaren geven de vrouwen 6 jonge geitjes en 1 jonge bok terug aan YPS zodat ze hun schuld met rente hebben afgelost. Op deze manier kunnen dan weer andere vrouwen geholpen worden.

Er is een uitgebreide beschrijving van het geitenproject, waarin ook een complete begroting is opgenomen. U kunt die hier bekijken en downloaden. (klik op de link om de PDF te kijken, of rechtermuisklik > doel opslaan als.. om het bestand te downloaden)
Het geiten project is in 2010 omgevormd tot Het Gemengd Agrarisch Project. Voor informatie kunt u daarop klikken.

Ga terug naar de eerste pagina