Begroting pilot bomenproject

Nr.OmschrijvingBijzonderheden
Pilot van 110 proefvelden, acres, van 63 x 63 meter, in elk van de 22 dorpen 5 acresPrijs per eenheid (€)Aandeel Donoren (€)Aandeel Deelnemers (€)
1Bewustwordings programma
aPostersop 10 strategische plaatsen86,008570
bRadio programmma's @ Rs 250 per programma samenstelling24 programma's per jaar3,57860
cProject Handleiding0,70790
2Met betrekking tot de aanplant
aHet graven van 200 gaten per acre per acre 200 x0,57012.571
bHet aanplanten zelfper acre 200 x0,57012.571
c200 units: tas-absorber-organische mest ( IRs 11 + 6 + 9 ), met de boom/plant ingesloten= 200 x €0.37per acre74,298.1710
d200 jaarlingen (120 project + 80 deelnemer) per acre 120 x0,435.6573.773
eTransportkosten plantgoedper acre 120 x0,172.2630
fWatertank ( 1000 ltr.)1 per acre71,007.8570
gStandaard voor watertank1 per acre114,00012.571
hDrip-systeem voor 200 planten1 set per acre64,007.0710
iKosten bezoeken van de doctoren2 pers.- 4 visites85,713430
jOrganische mest300 kg per acre0,1404.714
3Noodhulp en motivatie
aReservepost voor aankoop van water bij droogte7860
bEen premie voor 20 deelnemers met uitstekend management van de acreper deelnemer71,431.4290
Sub Totaal34.59946.200
4Monitoring en aanverwante kosten
aProject coördinator (1)per maand 12 x257,143.086
bVrijwilligers dorpsjongeren (6)per maand 6 x 12 85,716.171
cDeel-coördinatoren, (3) parttime voor pilot faseper maand 3 x 12 x71,432.571
dSecretariaat en documentatie (1)per maand 12 x135,711.629
eReiskosten staf (5)per maand 5 x 12 x64,003.857
fReiskosten vrijwilligers (6)per maand 6 x 12 x36,002.571
gReiskosten staf YPS, 2 visites per maand24 x71,431.714
hDiverse kantoorkostenper maand 12 x214,292.571
Sub Totaal24.171
Totaal (€)58.77046.200
Financiën pilot in 2018
Kosten door Stichting Jalihal en de donoren in te brengen58.77056%
Lokale bijdragen46.20044%
Totaal104.970100%
Financiën opvolging van de pilot, 2019-2020-2021-2022-2023
Voor zover mogelijk hebben we de kosten voor de 5 opeenvolgende jaren als onderstaand, en in totaal, begroot op:
Kosten door Stichting Jalihal en de donoren in te brengen1.152.87760,6%
Lokale bijdragen750.00039,4%
Totaal1.902.877100,0%
De donoren dragen per beplante acre bij23760%
Elke deelnemer in Jalihal draagt per beplante acre bij15640%
Totaal393100%afgerond
Elke boom/struik kost, alle kosten inbegrepen (€)2,00afgerond