Welkom bij Stichting Jalihal

Droogte, klimaatverandering, ontbossing - dat zijn problemen waar we in Jalihal tegenaanlopen bij onze projecten.
Hoe kunnen we dit samen met onze partner YPS rigoureus aanpakken?
Op en om het schoolterrein van YPS zijn de laatste tien jaar jaarlijks honderd bomen en struiken aangeplant. Hierdoor is het terrein van een droge vlakte veranderd in een groene oase. Dit heeft ons laten zien dat het mogelijk is stappen te zetten om verwoestijning tegen te gaan. We gaan op grote schaal bomen en struiken aanplanten samen met boeren en vrouwen in ons werkgebied. Het pilotprogramma is in 2018 gestart.

Uw financiële hulp hebben we hier heel hard bij nodig!
Met €5 kunt u meehelpen om twee bomen en een struik te kopen.

Kijk voor meer informatie in het menu onder "Bomen".

Missie

Stichting Jalihal werkt voor arme, alleenstaande vrouwen op het platteland in India. Deze vrouwen krijgen binnen de Indiase situatie geen kans om hun levensstandaard te verbeteren. Omdat we samenwerken met de Indiase ontwikkelingsorganisatie Yerala Projects Society (YPS) vallen we niet in culturele ravijnen en kunnen we support bieden precies daar waar het nodig is.


Doelstelling

De vrouwen van onze doelgroep de mogelijkheid bieden om zelf een activiteit te starten, waardoor ze hun inkomen kunnen vergroten; niet incidenteel maar structureel. Samen met YPS ontwikkelen we projecten, die op onze doelgroep zijn afgestemd. Wij verzamelen de fondsen om die projecten mogelijk te maken en YPS zorgt voor de uitvoering er van. Als de vrouwen hun microbedrijfje kunnen handhaven worden ze financieel onafhankelijk en hun kinderen gaan dan naar school (dat stelt YPS als voorwaarde). Hierdoor neemt hun aanzien binnen het eigen dorp toe.


Werkterrein

Het dorp Jalihal is het centrum van onze activiteiten. Daar hebben we de stichting naar vernoemd. Het ligt in het zuidoosten van de deelstaat Maharashtra. De projecten worden uitgevoerd in Jalihal en 21 er omheen liggende dorpen.


Introductie

Als buitenstaander is het niet mogelijk om de Indiase cultuur te doorgronden. We weten er wel zó veel van dat we begrijpen hoe het mogelijk is dat veel mensen als onaanraakbaren vanaf hun geboorte worden buitengesloten van een redelijk niveau van leven. Dat we het begrijpen betekent niet dat we het er mee eens zijn. In tegendeel! Hebben kastelozen al geen kans om hun eigen leven vorm en inhoud te geven; daarbinnen zijn het de vrouwen die daar het zwaarst onder te lijden hebben. Zij kunnen geen recht doen gelden. Niet zelden worden zij door hun man of schoonfamilie weggejaagd als ze geen kinderen krijgen of alleen dochters. Daarom zijn de vrouwen onze doelgroep, te meer omdat zij plichtsgetrouw omgaan met de kansen, die worden geboden. Met onze projecten doorbreken we de kansloosheid van deze vrouwen en krijgen zij de gelegenheid om een vak te leren en een eigen bedrijfje te beginnen.


Projecten

De projecten moeten eenvoudig zijn omdat de helft van de vrouwen niet kan lezen en schrijven. Daarom zijn we begonnen met een naaimachineproject, daarna een geitenproject, dan een project dat geiten met kleine akkertjes combineerde , daarna een noodhulpproject (toen honger dreigde vanwege meerjarige droogte) en nu heeft een kippenproject onze focus. Zowel op deze site als op Facebook kunt u de ontwikkelingen binnen dit project volgen. Hoe we tot een keuze komen voor elk nieuw project vindt u onder de tab “Projecten” beschreven.


Duurzaamheid

Vrouwen krijgen een beter inkomen. Dat betekent ook betere voeding, kinderen naar school en meer sociale contacten tussen de vrouwen onderling. Dat geeft geloof in eigen kunnen. Vrouwen uit eerdere projecten hebben geen ondersteuning meer nodig; ze zijn selfsupporting. Het werkt.

Meer dan eens hebben wij al gezien hoe door onze initiatieven de ogen geopend werden van ouders wier dochter in zo'n onfortuinlijke situatie geraakt was. Zij durfden hun dochter te helpen, als het ware tegen de stroom in roeiend. Ook door deze geleidelijke mentaliteitsverandering zullen onze projecten een duurzame werking hebben.


Historie

Dora en Huub Bosse hebben 15 jaar gewerkt met producenten in India als inkopers voor wereldwinkels. Toen zij daarna op uitnodiging van YPS in 2004 Jalihal bezochten waren zij zó onder de indruk van de barre omstandigheden waarin met name ongeveer 750 vrouwen er moeten leven dat Stichting Jalihal daar een logisch vervolg op was. In 2005 is het eerste project van start gegaan.


Referenties

Stichting Jalihal heeft de ANBI registratie, waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Elk nieuw project leggen we eerst voor aan Wilde Ganzen. Dat betekent (in elk geval tot nu toe) niet alleen een belangrijke financiële ondersteuning, maar het werkt ook als een kwaliteitskeurmerk van het project.